Skip to content Skip to footer

Coaching

A şti să asculţi înseamnă să eliberezi toate gândurile de pe ecranul mental, să ai o minte curată, pe care se poate proiecta imaginea creată de client.

Datorită deschiderii coach-ului, înţelegerea profundă (limitată de pragul de percepţie) permite conştientizarea unei viziuni extinse asupra unui subiect care poate părea fără ieşire, chinuitor pentru client. Sensuri profunde, care au substanţă doar pentru coach, sunt exprimate ca o viziune eliberatoare din graniţele perceptuale ale clientului.

Rolul câmpului de lucru, al spaţiului de exprimare este definitoriu. Unul pur, lipsit de orice emoţie sau gând. Este ca o pânză albă de pictor care se cere impresionată. Acea pânză pură şi eliberată de restricţii şi limitări este pregătită să primească expresia gândurilor şi a emoţiilor clientului, blocate în timp şi spaţiu. Emoţii închise, limitări şi condiţionări, traume profunde îşi găsesc astfel înţelesul într-o exprimare liberă, în acea zonă curată, care permite conştientizarea că o frică sau o ­limitare este autentică şi adevărată doar pentru acel nivel de percepţie.

Coach-ul, prin puterea de conectare şi exprimare a luminii din el, poate să conecteze clientul la o zonă, o vibraţie, o înălţime, care-i permite acestuia să vadă acel adevăr valabil dintr-un spaţiu proxim mai curat, mai pur. Este vorba despre o viziune total diferită de cea anterioară, care ajută eliberarea de sub influenţa blocajului.

Puritatea de transfer este cheia

O conştiinţă restrânsă presupune o capacitate redusă de conştientizare a realităţii şi generează o percepţie redusă asupra adevărului.

Prin eliberarea din graniţele create de totalitatea traumelor, fricilor şi temerilor, a tuturor experienţelor înregistrate în subconştient prin care a trecut clientul, se produce un salt de vibraţie, de conştiinţă. Acesta îi permite clientului o conştientizare/înţelegere diferită a aceluiaşi adevăr. Experienţa nu dispare. Se modifică doar modul în care clientul se raportează la ea.

Rolul meu, în calitate de coach, este să pun la dispoziţia clientului toată capacitatea mea de conectare, să permit crearea unui spaţiu perfect curat în mod continuu, în care clientul proiectează/eliberează toate experienţele care-l blochează şi îl limitează şi de care este pregătit să se elibereze.

Pe măsură ce se eliberează blocajele din subconştient, se produce o curăţare a tuturor emoţiilor asociate. Clientul va putea privi fără nici o implicare emoţională adevărul despre evenimentul pe care l-a blocat, pe care l-a internalizat atâta timp. Conştientizarea lui permite eliberarea de traumă. Spaţiul pur, susţinut continuu, permite curăţarea ultimelor urme de traumă după conştientizare.

Puritatea celui care susţine spaţiul îi dă voie clientului să exprime liber cea mai ascunsă frică, cea mai mare teamă, orice blocaj. Cu cât coach-ul este mai pur, cu atât clientul poate să se elibereze mai profund, iar vindecarea să fie completă.

Un coach este pregătit să asiste un client atunci când el însuşi a eliberat cea mai mare parte a traumelor sale. În momentul în care clientul eliberează un program, se produce o eliberare spontană a programelor similare ce se află înscrise în câmpurile coach-ului. În situaţia în care coach-ul are blocaje şi nu este pregătit să cureţe în timp real ceea ce se eliberează şi la el odată cu eliberarea traumei clientului şi să menţină spaţiul pur, are loc o încărcare a spaţiului de emoţii şi energii asociate şi este posibil să nu se producă conştientizarea şi vindecarea traumei clientului.

Vindecarea clientului

Capacitatea de a curăţa şi de a menţine spaţiul pur este esenţială pentru vindecarea clientului. Asistarea clientului de către coach se poate face doar prin aşezarea acestuia din urmă într-o poziţie perceptuală liberă. Odată eliberat de filtre mentale şi emoţionale, ieşit din spaţiul limitărilor şi al condiţionărilor create prin traumă şi suferinţă, coach-ul este ca un suflu de vid care aspiră, care desface, prin prezenţă, toate chingile clientului. Eliberarea din spaţiul de limitare al clientului se produce natural doar atunci când clientul este pregătit să primească şi să-şi asume conştient o nouă poziţie de percepţie extinsă, în care eul vechi, cu toate caracteristicile lui, nu se regăseşte.

Cu cât coach-ul reuşeşte să echilibreze (neutralizeze) fluidele asociate programelor eliberate, cu atât saltul în vibraţie al clientului este mai mare şi mai rapid.

Credinţe conform cărora coach-ul nu ar trebui să se implice emoţional, mental sau altfel în procesul clientului sunt generatoare de stres pentru coach în procesul de asistare. Starea de non-implicare şi asistare conştientă poate să existe în mod natural doar dacă programele eliberate de client în proces au fost vindecate deja în structurile ­coach-ului sau dacă asistarea se face dintr-o poziţie perceptuală suficient de înaltă pentru a-i permite observarea vindecării programelor atât în el, cât şi în client. Din acest motiv, coach-ul trebuie să urmeze un proces susţinut de eliberare structurală şi vindecare înainte de orice asistare externă.

Spaţiul extins de explorare ­perceptuală

Odată trecut pragul de conştientizare al programului, clientul este susţinut de câmpul creat de coach. Eliberarea unui program va induce eliberarea imediată a altor programe blocate, care au directă legătură cu ceea ce s-a eliberat. Din acest motiv, coach-ul va păstra starea de non-acţiune la toate nivelurile de conştienţă până când ciorchinele de programe a ieşit şi s-a curăţat din câmpul clientului.

În funcţie de calitatea programului eliberat şi de numărul de programe asociate care se cer rezolvate după eliberarea programului-rădăcină, clientul va trece printr-o stare de devitalizare susţinută. Nevoia de susţinere în proces atinge punctul culminant. Capacitatea coach-ului de a susţine vital procesul este un indicator al stării de vindecare.

Un coach care are carenţe de vitalitate, din cauza programelor care rulează la nivel inconştient prin el, va avea dificultăţi în asistarea şi susţinerea în totalitate a clientului în proces. Din acest motiv, este posibil ca anumite programe asociate cu programul-rădăcină să rămână în stare activă după proces, împiedicând clientul să-şi asume (să fie) conştiinţa extinsă pe care o caută în proces.

Coach-ul are rolul de felinar în noapte pentru client. Intervenţiile sale punctuale în proces au rolul de a elibera viziunea clientului de valorile limitative. Breşele create permit clienţilor să vadă multitudini de căi pe care le pot aborda la nivel experienţial. Păşind prin acea fisură creată, va privi din afară cuşca perceptuală pe care şi-a creat-o în timp, va realiza micimea viziunii anterioare şi îşi va dori să rămână în acest spaţiu extins de explorare perceptuală.

Noile graniţe perceptuale pe care le conştientizează vor constitui tema unei noi evadări ulterioare, prin negarea vechiului eu şi identificarea cu noul eu extins, cu mai puţine limitări, credinţe şi condiţionări.

Eliberarea din cuştile de percepţie aduce schimbarea în viaţa clientului pe toate planurile existenţiale. Fiecare proces aduce un plus de libertate de percepţie, un plus de exprimare personală şi un plus de conştienţă.   

Leave a comment

0.0/5

Go to Top